Υπηρεσίες

Οι εξετάσεις εκτελούνται με υπερηχογράφο IU22 matrix της Phillips
προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας 3D,Strain Elastography,
Power Angio, Qlab Advanced Quantification , I- slice.
Συνοδεύεται από νέα γενιά ηχοβολέων PureWave Crystal Technology από 1 έως 17MHz