Ελαστογραφία

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ( strain Elastography )  :

  • Θυρεοειδούς
  • Μαστών
  • Σιελογόνων Αδένων
  • Μαλακών Μορίων
  • Μυοσκελετικού συστήματος

                                                      

 Με την νέα Strain  Ελαστογραφία, ο Υπερηχογράφος αποκτά νέα δυνατότητα αξιολόγησης και αξιόπιστης μέτρησης της σκληρότητας και της ελαστικότητας των ιστών.

Η μέθοδος με Strain  Ελαστογραφία δεν στηρίζεται  στις μεθόδους της συμβατικής Ελαστογραφίας και  στους  περιορισμούς  με άσκηση πιέσεων και  προβλήματα ικανοποιητικής απεικόνισης και αξιολόγησης της ελαστικότητας των ιστών.

Στηρίζεται και υποβοηθάτε  στις αναπνευστικές κινήσεις και στα σφύζοντα αρτηριακά δίκτυα της υπό εξέτασης περιοχής

Με αυτή τη μέθοδο  αποφεύγονται οι σημαντικές  αποκλίσεις και τα  artefacts με αποτέλεσμα  τα Ψευδός θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.

Η Ελαστογραφία ως «εικονική βιοψία» αποδίδει νέα διάσταση στην υπερηχογραφική εικόνα του παθολογικού ιστού από το φυσιολογικό και με την μη τραυματική εικονική βιοψία ισχυροποιεί την θέση της υπερηχογραφίας  διαγνωστικά.

Η Ελαστογραφία  ( Strain Elastography ) εφαρμόζεται  σε οζώδης σχηματισμούς  στα επιφανειακά όργανα ( Θυρεοειδούς , Μαστών , Παρωτίδων και Σιελογόνων Αδένων ).

Πρόσφατα δε και στο μυοσκελετικό σύστημα σε μετατραυματικές παθήσεις ( Θλάση ,Οίδημα )